Organizace školního roku 2018/2019

Výuka

 • 1. A, B, C každý čtvrtek, zahájení výuky 6. 9. 2018
 • 1. D každé pondělí, zahájení výuky 3. 9. 2018
 • 2. A, B, C každé úterý, zahájení výuky 4. 9. 2018

Vysvědčení

 • 31.1.2019 pololetní vysvědčení – výpis
 • 28.6.2019 závěrečné vysvědčení

Dny otevřených dveří

 • 15. ledna 2018 16:00
 • 14. března 2018 16:00

Termín odevzdání přihlášek

 • do 20.března 2018

Termín přijímacích řízení

 • 25. dubna 2018 ve 14:00
 • 7. června 2018 ve 14:00

Maturitní zkoušky

 • Praktická zkouška       3. 4. – 13. 5. 2018
 • Ústní zkouška 2.A       24 a 25. 5. 2018
 • Ústní zkouška 2.B       29. 5. – 31. 5. 2018
 • Ústní zkouška 2.C       1. 6. 2018