Organizace školního roku 2016/2017

Výuka

 • 1. A, B, C každý čtvrtek, zahájení výuky 1. 9. 2016
 • 2. A, B, C každé úterý, zahájení výuky 6. 9. 2016

Vysvědčení

 • 31.1.2017 pololetní vysvědčení – výpis
 • 30.6.2017 závěrečné vysvědčení

Dny otevřených dveří

 • 18. ledna 2017 16:00
 • 15. března 2017 16:00

Termín odevzdání přihlášek

 • do 20.března 2017

Termín přijímacích řízení

 • 26. dubna 2017 ve 14:00
 • 7. června 2017 ve 14:00

Maturitní zkoušky

 • Praktická zkouška       1. 4. – 11. 5. 2017
 • Ústní zkouška 2.A       24 a 25. 5. 2017
 • Ústní zkouška 2.B       29. 5. a 30. 5. 2017
 • Ústní zkouška 2.C       31. 5. a 1. 6. 2017