Organizace školního roku 2018/2019

Výuka

  • 1. A, B, C každý čtvrtek, zahájení výuky 6. 9. 2018
  • 1. D každé pondělí, zahájení výuky 3. 9. 2018
  • 2. A, B, C každé úterý, zahájení výuky 4. 9. 2018

Vysvědčení

  • 31.1.2019 pololetní vysvědčení – výpis
  • 28.6.2019 závěrečné vysvědčení

 

Maturitní zkoušky

  • Praktická zkouška       24. – 25. 4., 2., 6. – 7. 5., a 9. – 10. 5. 2019
  • Ústní zkouška 2.A       27. a 28. 5. 2019
  • Ústní zkouška 2.B       29. a 30. 5. 2019
  • Ústní zkouška 2.C       3. a 4. 6. 2019