SŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k  největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

Mgr. Dagmar Bartoňková
Vyučované předměty : Výtvarná výchova s metodikou

PaedDr. Jana Černá
Vyučované předměty : Obecná pedagogika, Mimoškolní pedagogika, Odborná praxe

Tomáš Fric
Vyučované předměty : Hra na hudební nástroj

Mgr. Michaela Fryštacká
Vyučované předměty : Předškolní pedagogika

Mgr. Jitka Havlíčková
Vyučované předměty : Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Pedagogická a Sociální psychologie

Mgr. Veronika Jakubová
Vyučované předměty : Dramatická výchova s metodikou

Mgr. Martin Krajča
Vyučované předměty : Osobnostní a sociální výcvik

Mgr. Miroslava Krčová
Vyučované předměty : Výtvarná výchova s metodikou

Mgr. Pavla Kubíčková
Vyučované předměty : Speciální pedagogika, Logopedické minimum

JUDr. Jana Mazánková
Vyučované předměty : Aplikované právní normy

PaedDr. Dana Přiklopilová
Vyučované předměty : Tělesná výchova s metodikou

Mgr. Alena Špitálská
Vyučované předměty : Literární a jazykové praktikum

Mgr. Lenka Vlček
Vyučované předměty : Hudební výchova s metodikou, Hra na hudební nástroj

PhDr. Miroslava Zachariášová
Vyučované předměty : Biologie dítěte, Zdravotní nauky


Vedoucí oboru
Mgr. Jitka Havlíčková

Vyučované předměty : Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Pedagogická a Sociální psychologie