Přijímací proces nezahrnuje přijímací testy – probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu. Podmínkou přijetí je dosažení maturitního vzdělání. Druhou podmínkou je zdravotní způsobilost, kterou potvrzuje lékař.

Název oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Předškolní a mimoškolní pedagogika Maturita z odborných předmětů 60

Termín informativní schůzky (přijímacího řízení)

25. dubna 2018

od 14:00

7. června 2018

od 14:00

25. července 2018

od 14:00

září 2018

dle individuální domluvyPrůběh přijímacího procesu


  • Přijímací zkoušky se nekonají, místo nich probíhá pouze informativní schůzka s pokyny ke studiu.
  • Na informativní schůzku budete písemně pozváni na základě odevzdané přihlášky ke studiu.
  • Přihlášku můžete na adresu školy zaslat kdykoli, nejpozději však do 31. srpna 2018.
  • Před zahájením studia škola uzavírá se studentkou/studentem smlouvu o studiu, ve které je stanovena i výše ročního školného, které ve školním roce 2018/19 bude po celou dobu studia ve výši 22 000 Kč splatných ve dvou splátkách.
  • Podmínkou přijetí ke studiu je maturita v ČR a lékařské potvrzení.

Kontaktujte nás


Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

Náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

 +420 326 999 342
j.skuhrava@mills.cz