Před zahájením studia škola uzavírá se studentkou nebo studentem smlouvu o studiu, ve které je stanovena i výše ročního školného, které ve školním roce 2017/18 bude po celou dobu studia ve výši 22 000 Kč splatných ve dvou či čtyřech splátkách.