Jednání školské rady

Marika GötzlAktuality

Vážení a milí studenti školy MILLS,

dovolte mi Vás pozvat na jarní jednání školské rady, které se bude konat ve středu 5. dubna 2017 od 15:00 hodin v učebně B 4.

Program jednání:

  1. Zhodnocení průběhu školního roku 2016/2017
  2. Dny otevřených dveří, uchazeči o studium
  3. Jmenování členky školské rady na nové volební období za paní Olgu Koláčkovou
  4. Podněty ke kvalitě výuky, kurzům, zapojení školy do mezinárodní spolupráce apod.
  5. Různé

Na jednání  školské rady jste srdečně vítáni.

Za členy školské rady
PaedDr. Jana Černá