Vedení školy​

PaedDr. Monika Volsich Montfortová

Ředitelka školy

PaedDr. Michaela Myšková

Ekonomická ředitelka

Ing. Marika Götzl

Marketing a finance

Vedoucí oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Bc. Pavla Fritzscheová

Vedoucí oboru

Administrativní úsek

Veronika Miškay

Sekretariát školy

Kamila Voděrová

Marketingový a IT specialista

Ing. Luboš Valehrach, MBA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů