Opatření k maturitám

Kamila VoděrováAktuality, Úřední deska

Opatření ředitelky 2 sš-21/22

 

 

Čelákovice 17. 1. 2022

 

Maturitní zkouška

 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácené dálkové studium

 

Termíny konání maturitní zkoušky v jarním období

v souladu s vyhl. č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny takto:

 

Praktická zkouška             10. 4. 2022 – 10. 5. 2022

Ústní zkouška                     20., 21., 22. 5. 2022

                                                 27., 28., 29. 5. 2022

                                                 3., 4., 5. 6. 2022

                                                 10. 6. 2022

 

 

 

 

 

PaedDr. Monika Volsich Montfortová

ředitelka školy