Úřední hodiny pro studenty 

pondělí, úterý a čtvrtek    12:00 až 15:00
sekretářka školy: Veronika Miškay

 info@mills.cz
 +420 326 999 342

Formuláře ke stažení:
 Potvrzení o studiu-dálková forma
 Formulář-žádost obecná
Individuální studijní plán
Potvrzení o pedagogické praxi – pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
Žádost o rozložení splátek školného na semestr
Žádost o rozložení splátek školného na školní rok
 Oznámení o zanechání studia
 Oznámení o návratu po přerušení studia

 

Studijní oddělení je součástí sekretariátu školy.

Sekretariát školy podává  informace o studiu. Vyřizuje žádosti, např. o uznání předmětů, vystavuje potvrzení, zejména o studiu pro účely zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů, provádí fakturaci školného apod.

Třídní email:
1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pondělní skupina

Třídní email: pondeliPMP@seznam.cz

Třídní email:
1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika, Čtvrteční skupina

Třídní email: ctvrtekPMP@seznam.cz

Třídní email:
2. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Třídní email: veselekmaturite@seznam.cz