SŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k  největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

 

Mgr. Dagmar Bartoňková
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou
Studium: Mgr. – Univerzita Karlova, Praha

 

Mgr. et Mgr. Ivana Bendlová
Vyučované předměty: Aplikované právní normy
Studium: Mgr. – Univerzita Karlova, Praha

 

PhDr. David Beňák, Ph. D., DiS.
Vyučované předměty: Obecná pedagogika, Speciální pedagogika
Studium: Ph. D. – Univerzita Karlova, Praha

 

Ivana Buďárková
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou
Studium: SpgŠ pedagogická, profilace ve VV

 

Ivana Čemusová
Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou
Studium: SpgŠ, specializace Tv

 

Mgr. Ludmila Černá
Vyučované předměty: Hudební výchova s metodikou, Hra na nástroj
Studium: Mgr. – Univerzita Karlova, Praha

 

Mgr. Radka Huo Adamcová
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou, Obecná pedagogika
Studium: Mgr. Univerzita Hradec Králové

 

Mgr. Veronika Jakubová
Vyučované předměty: Dramatická výchova s metodikou
Studium: FF UK, Divadelní věda, PedF UK doplňující pedagogické studium

 

Johana Jeřábková, DiS.
Vyučované předměty: Dramatická výchova s metodikou
Studium: DiS. – Konzervatoř Jana Deyla, Praha

 

PhDr. Lenka Matějčíková
Vyučované předměty: Mimoškolní pedagogika, Obecná pedagogika
Studium: Filozofická fakulta UK- Pedagogika a péče o nemocné, Pedagogická fakulta UK- Základy společenských věd

 

Mgr. Marie Marková, DiS.
Vyučované předměty: Osobnostní a sociální výcvik, Dramatická výchova s metodikou
Studium: Mgr. – VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

 

Iveta Melicharová, DiS.
Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou
Studium: VOŠ obor PMP, lektorka programu Děti na startu

 

PhDr. Martina Muknšnáblová, PhD., MBA
Vyučované předměty: Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Pedagogická a sociální psychologie, Biologie dítěte, Zdravotní nauky
Studium: Ph. D. – Univezita JAK, Praha

 

Mgr. Bc. Martina Podlipná, DiS.
Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou
Studium: VOŠ obor PMP, PedFUK, Katolická univerzita v Ružomberku, Speciální pedagogiia

 

Mgr. Michaela Ptáčková
Vyučované předměty: Předškolní pedagogika
Studium: Mgr. – Univerita Karlova, Praha

 

PeadDr. Dana Přiklopilová
Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou
Studium: PedF UK,učitelství pro mateřské školy

 

PaedDr. Luboš Rýdlo
Vyučované předměty: Speciální pedagogika, Mimoškolní pedagogika
Studium: PedF UK, Speciální pedagogika

 

Mgr. Lenka Stibůrková
Vyučované předměty: Osobnostní a sociální výcvik, Speciální pedagogika
Studium: Mgr. – Univerzita JAK, Praha

 

Mgr. Andrea Svobodová
Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou, Dramatická výchova s metodikou, Předškolní pedagogika, Logopedické minimum
Studium: Mgr. – Univerzita JAK, Praha

 

Jiřina Svobodová
Vyučované předměty: Logopedické minimum

 

Mgr. Alena Špitálská
Vyučované předměty: Literární a jazykové praktikum
Studium: PedF Ústí n.L., Literatura a On

 

Mgr. Lenka Vlček
Vyučované předměty: Hudební výchova s metodikou, Hra na nástroj
Studium: Pef v Ostravě, Čj – Hudební výchova

 

Ing. Martina Zouharová
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou


Vedoucí oboru
Bc. Pavla Fritzscheová