SŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k  největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

 

Mgr. Dagmar Bartoňková
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou

 

PhDr. David Beňák, Ph. D., DiS.
Vyučované předměty: Obecná pedagogika, Speciální pedagogika

 

Ivana Buďárková
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou

 

Ivana Čemusová
Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou

 

Mgr. Ludmila Černá
Vyučované předměty: Hudební výchova s metodikou, Hra na nástroj

 

Mgr. Radka Huo Adamcová
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou, Obecná pedagogika

 

Mgr. Veronika Jakubová
Vyučované předměty: Dramatická výchova s metodikou

 

Johana Jeřábková, DiS.
Vyučované předměty: Dramatická výchova s metodikou

 

PhDr. Lenka Matějčíková
Vyučované předměty: Mimoškolní pedagogika, Obecná pedagogika

 

Mgr. Marie Marková, DiS.
Vyučované předměty: Osobnostní a sociální výcvik, Dramatická výchova s metodikou

 

PhDr. Martina Muknšnáblová, PhD., MBA
Vyučované předměty: Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Pedagogická a sociální psychologie, Biologie dítěte, Zdravotní nauky

 

Mgr. Bc. Martina Podlipná, DiS.
Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou

 

Mgr. Michaela Ptáčková
Vyučované předměty: Předškolní pedagogika

 

PaedDr. Luboš Rýdlo
Vyučované předměty: Speciální pedagogika, Mimoškolní pedagogika

 

Mgr. Lenka Stibůrková
Vyučované předměty: Osobnostní a sociální výcvik, Speciální pedagogika

 

Mgr. Andrea Svobodová
Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou, Dramatická výchova s metodikou, Předškolní pedagogika

 

Mgr. Helena Šmídová
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou

 

Mgr. Alena Špitálská
Vyučované předměty: Literární a jazykové praktikum

 

Mgr. Lenka Vlček
Vyučované předměty: Hudební výchova s metodikou, Hra na nástroj

 

Ing. Martina Zouharová
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou


Vedoucí oboru
Bc. Pavla Fritzscheová