SŠ MILLS je moderní vzdělávací instituce, specializující se od svého založení na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k  největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

Mgr. Dagmar Bartoňková
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou

 

Mgr. Vladimíra Dostálová, DiS.
Vyučované předměty: Osobnostní a sociální výcvik

 

Mgr. Michaela Fryštacká
Vyučované předměty: Předškolní pedagogika

 

Mgr. Veronika Jakubová
Vyučované předměty: Dramatická výchova s metodikou

 

Mgr. Miroslava Krčová
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou

 

PhDr. Lenka Matějčíková
Vyučované předměty: Obecná pedagogika, Mimoškolní pedagogika

 

PhDr. Martina Muknšnáblová
Vyučované předměty: Biologie dítěte, Zdravotní nauky

 

PaedDr. Dana Přiklopilová
Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou

 

Mgr. Alena Špitálská
Vyučované předměty: Literární a jazykové praktikum

 

PhDr. Jiřina Víravová, PhD.
Vyučované předměty: Hudební výchova s metodikou, Hra na klavír

 

Mgr. Lenka Vlček
Vyučované předměty: Hudební výchova s metodikou, Hra na klavír

 

Bc. Šárka Králová
Vyučované předměty: Obecná pedagogika

 

Martina Podlipná
Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou, Logopedické minimum, Aplikované právní normy

 

Mgr. Markéta Klamtová
Vyučované předměty: Dramatická výchova s metodikou

 

Ing. Martina Zouharová
Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou

 

Mgr. Ludmila Černá
Vyučované předměty: Hudební výchova s metodikou, Hra na hudební nástroj

 

D. Beňák
Vyučované předměty: Speciální pedagogika


Vedoucí oboru
Bc. Pavla Fritzscheová