Zanechte nám Váš e-mail, budeme Vás informovat o možnosti podávání přihlášek pro šk. rok 2021/2022.

* Toto pole je povinné.

Přijímací proces nezahrnuje přijímací testy – probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu. Podmínkou přijetí je dosažení maturitního vzdělání. Druhou podmínkou je zdravotní způsobilost, kterou potvrzuje lékař.

Název oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Předškolní a mimoškolní pedagogika Maturita z odborných předmětů 60


Průběh přijímacího procesu


  • Přijímací zkoušky se nekonají, místo nich probíhá pouze informativní schůzka s pokyny ke studiu.
  • Na informativní schůzku budete písemně e-mailem pozváni na základě odevzdané přihlášky ke studiu.
  • Před zahájením studia škola uzavírá se studentkou/studentem smlouvu o studiu, ve které jsou zakotveny podmínky studia i výše ročního školného. Pro školní rok 2021/22 je školné stanoveno na 26 000,-  Kč,  splatné ve dvou, nebo na základě žádosti, až ve čtyřech splátkách.
  • Podmínkou přijetí ke studiu je maturita v ČR a lékařské potvrzení.

Kontaktujte nás


Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

Náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

 +420 326 999 342
sekretariat@mills.cz