Přijímací proces nezahrnuje přijímací testy – probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu. Podmínkou přijetí je dosažení maturitního vzdělání. Druhou podmínkou je zdravotní způsobilost, kterou potvrzuje lékař.

Název oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Předškolní a mimoškolní pedagogika Maturita z odborných předmětů 60

Termín informativní schůzky (přijímacího řízení)

duben 2020

22. 4. 2020 od 13:30

červen 2020

10. 6. 2020 od 13:30
a 24. 6. 2020 od 13:30

srpen 2020

26. 8. 2020 od 13:30

Průběh přijímacího procesu


  • Přijímací zkoušky se nekonají, místo nich probíhá pouze informativní schůzka s pokyny ke studiu.
  • Na informativní schůzku budete písemně pozváni na základě odevzdané přihlášky ke studiu.
  • Přihlášku můžete na adresu školy zaslat kdykoli, nejpozději však do 23. srpna 2020.
  • Před zahájením studia škola uzavírá se studentkou/studentem smlouvu o studiu, ve které je stanovena i výše ročního školného, které ve školním roce 2019/20 bude po celou dobu studia ve výši 24 000 Kč splatných ve dvou splátkách.
  • Podmínkou přijetí ke studiu je maturita v ČR a lékařské potvrzení.

Kontaktujte nás


Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

Náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

 +420 326 999 342
sekretariat@mills.cz