Přijímací proces nezahrnuje přijímací testy – probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu. Podmínkou přijetí je dosažení maturitního vzdělání. Druhou podmínkou je zdravotní způsobilost, kterou potvrzuje lékař.

Název oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Předškolní a mimoškolní pedagogika Maturita z odborných předmětů 60

Termín informativní schůzky (přijímacího řízení) – letos probíhá elektronicky

duben 2020

22. 4. 2020 od 13:30 ZRUŠENO

červen 2020

10. 6. 2020 od 13:30 ZRUŠENO
a 24. 6. 2020 od 13:30 ZRUŠENO

srpen 2020

26. 8. 2020 od 13:30 ZRUŠENO

Průběh přijímacího procesu


  • Přijímací zkoušky se nekonají, místo nich probíhá pouze informativní schůzka s pokyny ke studiu. – LETOS SE NEKONÁ
  • Na informativní schůzku budete písemně pozváni na základě odevzdané přihlášky ke studiu. – LETOS SE NEKONÁ
  • Pokud chcete, abychom vaši přihlášku obdrželi ještě o něco dříve, zašlete nám ji vyplněnou bez potvrzeného lékaře na e-mail info@mills.cz.
  • My s vámi budeme počítat od přijetí e-mailu a vy tak máte čas zajistit si všechny potřebné dokumenty a zaslat nám je poštou.
  • Přihlášku můžete na adresu školy zaslat kdykoli, nejpozději však do 23. srpna 2020.
  • Před zahájením studia škola uzavírá se studentkou/studentem smlouvu o studiu, ve které jsou zakotveny podmínky studia i výše ročního školného. Pro školní roky 2020/21 a 2021/22 je školné stanoveno na 24 000,-  Kč,  splatné ve dvou, nebo na základě žádosti, až ve čtyřech splátkách.
  • Podmínkou přijetí ke studiu je maturita v ČR a lékařské potvrzení.

Kontaktujte nás


Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o

Náměstí 5. května č. 2
250 88  Čelákovice, Praha východ

 +420 326 999 342
sekretariat@mills.cz