Před zahájením studia škola uzavírá se studentkou nebo studentem smlouvu o studiu, ve které je stanovena i výše ročního školného, které bude ve školním roce 2019/2020 a poté po celou dobu studia ve výši 24 000 Kč splatných ve dvou či čtyřech splátkách.

Školné na rok 2021/2022 bude vypsáno. 🙂