Pro mimořádný zájem o studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v dálkové formě, sháníme pro následující školní rok nové vyučující pro zajištění předmětů:  Metodika výtvarné výchovy a Metodika dramatické výchovy.

Výuka probíhá v úterý v odpoledních hodinách, max. 20 hodin za pololetí. Odměna 400,-Kč /hod.

Kontakt pro bližší informace, případně pro zaslání CV:  m.montfortova@mills.cz nebo m.myskova@mills.cz nebo tlf: 739 285 517, 604 841 243