Stále přijímáme přihlášky ke studiu v oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika pro škol. rok 2016/2017

Na základě odevzdané přihlášky ke studiu budete písemně pozváni na přijímací řízení, které se koná 25. 8. 2016  ve 14.00 hodin. Probíhá formou informativní schůzky.

Jedná se o dvouleté pomaturitní dálkové studium. Výuka probíhá 1 x týdně odpoledne.

Roční školné 22 000,- Kč splatné ve dvou nebo čtyřech splátkách.

V případě zájmu, kontaktujte sekretariát školy: info@mills.cz  nebo 326 999 342

Co studium na naší škole nabízí?

  • velmi žádanou odbornou kvalifikaci pro výkon povolání učitelky v mateřské školce či školní družině

  • mnoho znalostí, které uplatníte v praxi i v životě

  • studium s velkým podílem odborné praxe přímo v předškolních zařízeních

  • zkušený pedagogický sbor

  • příjemné prostředí a  přátelskou atmosféru soukromé školy s dlouholetou tradicí

Věříme, že Vás naše nabídka oslovila a sami se přesvědčíte, že investice do vašeho vzdělání garantující zaměstnání na celý život se vyplatí.