Získejte odbornou kvalifikaci pro výkon vaší profese


Doplňte si vzdělání pro výkon povolání učitelky v mateřské školce či školní družině. Vystudujte dvouletý pomaturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a pracujte na vaší vysněné pozici.
Předškolní a mimoškolní pedagogika ve zkratce

  • Výuka probíhá jednou týdně odpoledne, aby bylo možné studovat při zaměstnání
  • Součástí studia je i odborná praxe ve školských zařízeních
  • Získáte kvalifikaci pro výkon povolání dle platné právní úpravy
  • Vyučují se pouze odborné předměty
  • Důraz je kladen na praktickou výuku
  • Vhodné i jako rekvalifikace


Důvody ke studiu na naší škole


Nejrychlejší cesta ke kvalifikaci

Není potřeba znovu opakovat češtinu nebo matiku. Zaměříme se pouze na specializované předměty.

Důraz na praxi

Ne všechno se dá vyčíst z knížek. Proto vás budou učit odborníci z praxe se zkušenostmi z terénu a v průběhu studia absolvujete odbornou stáž.

Vyučování jednou týdně odpoledne

Výuka probíhá pouze jednou týdne v odpoledních hodinách, takže skloubení s pracovním úvazkem je snadné.

K přijetí není potřeba hrát na nástroj

Neumíte hrát na žádný hudební nástroj? Nevadí. K přijetí to nepotřebujete a během studia vás naučíme hru na klavír.


Prohlédněte si fotografie z praxe našich studentů


Škola na Facebooku