Školné

Před zahájením studia škola uzavírá se studentem smlouvu o studiu, ve které je stanovena i výše ročního školného, které bude ve školním roce 2024/2025 a poté po celou dobu studia ve výši 30.000 Kč splatných ve dvou či čtyřech splátkách.

Rozložte si školné do jednotlivých splátek pomocí jednoduchého formuláře!

Nebo si nechte ještě před uhrazením školného vystavit fakturu pro zaměstnavatele.

×