Pedagogický sbor

Na náš pedagogický sbor jsme hrdí. Tvoří jej nejen interní a externí odborní učitelé, ale i profesionálové přímo z praxe. Díky tomu můžeme studentům nabídnout perfektní teoretické zázemí s aktuálním praktickým know-how.

A co víc – interakce mezi vzdělanými pedagogy a kvalitními odborníky z praxe tvoří dynamické prostředí, které umožňuje kontinuální vzdělávání celého učitelského sboru. Teoretickou výuku neustále konfrontujeme s realitou z praxe, obohacujeme ji o současné oborové trendy a nejnovější vědecké poznatky.

Mgr. et Mgr. Ivana Bendlová

 • Vyučované předměty: Aplikované právní normy
 • Studium: Mgr. – Univerzita Karlova, Praha

 

PhDr. David Beňák, Ph. D., DiS.

 • Vyučované předměty: Obecná pedagogika, Speciální pedagogika
 • Studium: Ph. D. – Univerzita Karlova, Praha

 

Ivana Buďárková

 • Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou
 • Studium: SpgŠ pedagogická, profilace ve VV

 

Ivana Čemusová

 • Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou
 • Studium: SpgŠ, specializace Tv

 

Mgr. Ludmila Černá

 • Vyučované předměty: Hudební výchova s metodikou, Hra na nástroj
 • Studium: Mgr. – Univerzita Karlova, Praha

 

Bc. Pavla Fritzscheová

 • Vyučované předměty: Dramatická výchova s metodikou

 

Mgr. Jitka Hrnčířová

 • Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou

 

Mgr. Radka Huo Adamcová

 • Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou, Obecná pedagogika
 • Studium: Mgr. Univerzita Hradec Králové

 

Johana Jeřábková, DiS.

 • Vyučované předměty: Dramatická výchova s metodikou
 • Studium: DiS. – Konzervatoř Jana Deyla, Praha

 

PhDr. Lenka Matějčíková

 • Vyučované předměty: Mimoškolní pedagogika, Obecná pedagogika
 • Studium: Filozofická fakulta UK- Pedagogika a péče o nemocné, Pedagogická fakulta UK- Základy společenských věd

 

Iveta Melicharová, DiS.

 • Vyučované předměty: Tělesná výchova s metodikou
 • Studium: VOŠ obor PMP, lektorka programu Děti na startu

 

PhDr. Martina Muknšnáblová, PhD., MBA

 • Vyučované předměty: Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Pedagogická a sociální psychologie, Biologie dítěte, Zdravotní nauky
 • Studium: Ph. D. – Univezita JAK, Praha

 

Mgr. Michaela Ptáčková

 • Vyučované předměty: Předškolní pedagogika
 • Studium: Mgr. – Univerita Karlova, Praha

 

PaedDr. Luboš Rýdlo

 • Vyučované předměty: Speciální pedagogika, Aplikované právní normy
 • Studium: PedF UK, Speciální pedagogika

 

Mgr. Lenka Stibůrková

 • Vyučované předměty: Osobnostní a sociální výcvik, Speciální pedagogika
 • Studium: Mgr. – Univerzita JAK, Praha

 

Jiřina Svobodová

 • Vyučované předměty: Logopedické minimum

 

Mgr. Andrea Svobodová

 • Vyučované předměty: Logopedické minimum

 

Mgr. Alena Špitálská

 • Vyučované předměty: Literární a jazykové praktikum
 • Studium: PedF Ústí n.L., Literatura a On

 

Mgr. Lenka Vlček

 • Vyučované předměty: Hudební výchova s metodikou, Hra na nástroj
 • Studium: Pef v Ostravě, Čj – Hudební výchova

 

Mgr. Jitka Záhrobská

 • Vyučované předměty: Mimoškolní pedagogika, Předškolní pedagogika

 

Ing. Martina Zouharová

 • Vyučované předměty: Výtvarná výchova s metodikou, Dramatická výchova s metodikou
 •  

Zpět na detail oboru

ZDE
×