Maturity

Profilová maturitní zkouška 2023/2024
Předškolní a mimoškolní pedagogika

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek budou zveřejněna po schválení předsedou zkušební komise, a to nejpozději před začátkem konání první zkoušky.

Termíny konání

DRAMATICKÁ VÝCHOVA S METODIKOU

HUDEBNÍ VÝCHOVA S METODIKOU

TĚLESNÁ VÝCHOVA S METODIKOU

VÝTVARNÁ VÝCHOVA S METODIKOU
(Student skládá jednu z těchto zkoušek zvolenou
na přihlášce.)

24. 4. - 8. 5. 2024
 PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE

24. - 26. 5.,

31. 5. - 2. 6.,

7. - 9. 6. 2024

Profilové maturitní zkouška je konána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění, a s vyhláškou MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v aktuálním znění.

Povinné zkoušky

PEDAGOGIKA ÚSTNÍ
PSYCHOLOGIE ÚSTNÍ

DRAMATICKÁ VÝCHOVA S METODIKOU

HUDEBNÍ VÝCHOVA S METODIKOU

TĚLESNÁ VÝCHOVA S METODIKOU

VÝTVARNÁ VÝCHOVA S METODIKOU

PRAKTICKÁ

Student skládá jednu z těchto zkoušek zvolenou na přihlášce.

 

Chcete se dozvědět více o průběhu maturit?

×