Přijímací řízení

VÝSLEDKY 2. KOLA

 Registrační číslo v DIPSy

Rozhodnutí  Registrační číslo v DIPSy Rozhodnutí  Registrační číslo v DIPSy Rozhodnutí
505418  PŘIJAT 454722  PŘIJAT 532106 NEPŘIJAT
453264  PŘIJAT 466534  PŘIJAT 532628 NEPŘIJAT
505679  PŘIJAT 455439  PŘIJAT 532635 NEPŘIJAT
400263  PŘIJAT 531827  PŘIJAT 532670 NEPŘIJAT
452483  PŘIJAT 531829  PŘIJAT 533237 NEPŘIJAT
504472  PŘIJAT 531836  PŘIJAT 533547 NEPŘIJAT
440571  PŘIJAT 531846  PŘIJAT 533548 NEPŘIJAT
453340  PŘIJAT 531871  PŘIJAT 531698 NEPŘIJAT
467392  PŘIJAT 531890 NEPŘIJAT 533805 NEPŘIJAT
503333  PŘIJAT 531917 NEPŘIJAT 514369 NEPŘIJAT
464849  PŘIJAT 531928 NEPŘIJAT 534558 NEPŘIJAT
532111  PŘIJAT 531384 NEPŘIJAT 404105 NEPŘIJAT
532570  PŘIJAT 531990 NEPŘIJAT 419156 NEPŘIJAT
516251  PŘIJAT 532004 NEPŘIJAT 532045 NEPŘIJAT
504594  PŘIJAT 532030 NEPŘIJAT 532048 NEPŘIJAT
466148  PŘIJAT 532039 NEPŘIJAT 533333 NEPŘIJAT
Registrační číslo v DIPSy Rozhodnutí Registrační číslo v DIPSy Rozhodnutí Registrační číslo v DIPSy Rozhodnutí
533951 NEPŘIJAT 516114 NEPŘIJAT 510198 NEPŘIJAT
516101 NEPŘIJAT 533946 NEPŘIJAT    

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí všech uchazečů naleznete také v systému DiPSy a na veřejné nástěnce v budově školy.

 

Jak přijímací řízení probíhá?

Přijímací řízení

Přijímací řízení

 1. Vyplňte přihlášku na tiskopis Ministerstva školství: https://msmt.gov.cz/ vzdelavani/stredni-vzdelavani/ prijimani-na-stredni-skoly- akonzervatore
 2. K této přihlášce přiložte povinné přílohy: maturitní vysvědčení, potvrzení od lékaře zde a motivační dopis ke studiu a zašlete vše na adresu školy. Pokud již byly tyto dokumenty Vámi do školy doručeny, nemusíte je znovu zasílat.

 3. Po kontrole všech dokumentů a v případě přijetí bude na Váš e-mail zaslána Smlouva o studiu a také Rozhodnutí o přijetí. Po Vašem podpisu smlouvy a úhradě zálohy školného budete oficiálně přijat/a mezi studenty/ky naší školy. Budete informován/a také v případě, že ke studiu přijat/a nebudete.

 

Podmínky k přijetí

Podmínky k přijetí

Podmínky přijetí k dvouletému dálkovému studiu ve 3. kole přijímacího řízení:

 • vyplnění přihlášky na tiskopis ministerstva školství, dodání povinných dokumentů (tj. maturitní vysvědčení, potvrzení od lékaře, motivační dopis) ve stanovém termínu daném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 • dosažení maturitního vzdělání podle českého Školského zákona,
 • volná kapacita oboru.
 •  

Postup přijímacího řízení

Postup přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

 • Podávání přihlášek 1. 2. - 20. 2. 2024
 • Zveřejnění výsledků 15. 5. 2024

2. kolo přijímacího řízení

 • Podávání přihlášek 21. - 24. 5. 2024

 • Zveřejnění výsledků 21. 6. 2024

3. kolo přijímacího řízení

 • Podávání přihlášek 22. - 26. 7. 2024
 • Zveřejnění výsledků 9. 8. 2024

3. kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno jen v případě, že uchazeči, kteří byli přijati v 2. kole, do 15. 7. 2024 nesplní všechny povinnosti k nástupu ke studiu.

Informace, zda bude 3. kolo vyhlášeno, bude zveřejněna dne 19. 7. 2024.

Rádi bychom Vás informovali, že pro toto kolo je počet přihlášek neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Tiskopis je k dispozici například na odkazu: https://msmt.gov.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore

Podat přihlášku může pouze uchazeč, který nebyl přijat do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí (přičemž vzdání se učinil nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru vzdělání).

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě a doručují se poštou.

Přijímací řízení probíhá dle podmínek stanovených ministerstvem školství: https://msmt.gov.cz/file/61923/

Prosíme průběžně sledujete naše webové stránky.

 

Víte, že se můžete zaregistrovat do našeho VIP programu zdarma a získat tak přístup k dalším informacím týkajících se přijímacího řízení?

×