Přijímací řízení

 1. Vyplňte on-line přihlášku v systému DiPSy,
  https://dipsy.cz/prihlaska/intro
 2. Vyberte jednu ze dvou možností: Elektronická přihláška přes identitu
  občana nebo Výpis ze systému bez přihlášení.
 3. Přiložte povinné přílohy (Maturitní vysvědčení, potvrzení od lékaře zde
  a motivační dopis).
 4. Po kontrole Vašich dokumentů a v případě přijetí bude na Váš e-mail
  zaslána Smlouva o studiu a také Rozhodnutí o přijetí. Po Vašem
  podpisu a úhradě zálohy na školné budete oficiálně přijat mezi studenty
  naší školy.

 

Jak bude přijímací řízení vypadat?

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Vše probíhá ON-LINE 

Uchazečům, kteří prošli úspěšně a včas přijímacím řízením, zašleme vše potřebné e-mailem, nic se tedy nekoná osobně.

Podmínky k přijetí

Podmínky k přijetí

Podmínkami k přijetí k dvouletému dálkovému studiu jsou:

 • dosažení maturitního vzdělání podle českého Školského zákona,
 • termín dodání veškerých dokumentů a současně volná kapacita školy,
 • přihlíženo je také k motivačnímu dopisu.
 •  

Postup přijímacího řízení

Postup přijímacího řízení

 1. Vyplňte on-line přihlášku v systému DiPSy,
  https://dipsy.cz/prihlaska/intro
 2. Vyberte jednu ze dvou možností: Elektronická přihláška přes identitu občana nebo Výpis ze systému bez přihlášení.
 3. Přiložte povinné přílohy (Maturitní vysvědčení,
  potvrzení od lékaře zde a motivační dopis).
 4. Po kontrole Vašich dokumentů a v případě přijetí bude na Váš
  e-mail zaslána Smlouva o studiu a také Rozhodnutí o přijetí. Po Vašem podpisu a úhradě zálohy na školné budete oficiálně přijat mezi studenty naší školy.
   
 5.  

Víte, že se můžete zaregistrovat do našeho VIP programu zdarma a získat tak přístup k dalším informacím týkajících se přijímacího řízení?

×