Otázky a odpovědi

Obecné informace

Pro která povolání mě studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika kvalifikuje?

Pro která povolání mě studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika kvalifikuje?

Po úspěšném absolvování dvouletého pomaturitního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budete mít plnou kvalifikaci pro práci jako učitel/ka v mateřské škole, vychovatel ve školní družině a pedagog volného času.

Kdy výuka probíhá?

Kdy výuka probíhá?

Výuka probíhá vždy jednou týdně v odpoledních hodinách. Vyučovací dny jsou pondělí, úterý a čtvrtek. Před začátkem pololetí je všem studentům jejich vyučovací den sdělen a tento den zůstává stejný po celé dva roky studia. Časy výuky se každý týden mírně liší v závislosti na stanoveném rozvrhu. Začátek vyučování není nikdy dříve než ve 12:30. Studenti ze školy většinou odchází mezi 17. a 19. hodinou. Nejpozději je možné skončit kolem 20:00, což se ale stává naprosto výjimečně.

Je možné studium skloubit s pracovními a rodinnými povinnostmi?

Je možné studium skloubit s pracovními a rodinnými povinnostmi?

Naprostá většina našich studentů kromě školních povinností ještě práci a rodinu. Stovky úspěšných absolventů dokazují, že skloubit studium s dalšími povinnostmi jednoznačně lze.

Kolik stojí studium a jak se hradí?

Kolik stojí studium a jak se hradí?

Výši školného na aktuální školní rok naleznete ZDE. Školné se platí bezhotovostně převodem na účet a je možné si ho rozložit až do čtyř splátek hrazených dle vlastního splátkového kalendáře.

Pro koho je studium určeno?

Pro koho je studium určeno?

Studium je určeno všem zájemcům o práci v předškolních a mimoškolních zařízeních, kteří mají již za sebou maturitu z jakéhokoliv jiného oboru a jsou ke studiu zdravotně způsobilí. Nezáleží na věku ani na pohlaví, pouze na chuti ke studiu a elánu pro práci s dětmi.

Přihlášení ke studiu

Jak probíhá přijímací řízení?

Jak probíhá přijímací řízení?

  1. Vyplňte on-line přihlášku v systému Dipsy, vyberte jednu ze dvou možností: Elektronická přihláška přes identitu občana nebo Výpis ze systému bez přihlášení.
  2. Přiložte povinné přílohy (Maturitní vysvědčení, potvrzení od lékaře a motivačí dopis).
  3. Po kontrole vašich dokumentů a v případě přijetí bude na váš
    e-mail zaslána Smlouva o studiu a také Rozhodnutí o přijetí. Po vašem podpisu a úhradě zálohy na školné budete oficiálně přijat mezi studenty naší školy.
  4.  

Jak a kdy si mohu podat přihlášku?

Jak a kdy si mohu podat přihlášku?

Nejpozději do 20. února vyplňte on-line přihlášku v systému Dipsy, vyberte jednu ze dvou možností: Elektronická přihláška přes identitu občana nebo Výpis ze systému bez přihlášení. Přiložte povinné přílohy (Maturitní vysvědčení, potvrzení od lékaře a motivačí dopis).

Po spuštění přijímacího řízení je potřeba co nejrychleji splnit stanovené požadavky, zájem o studium každoročně převyšuje maximální kapacitu oboru.

Průběh studia

Jaký má dálkové studium rozvrh?

Jaký má dálkové studium rozvrh?

Studenti obdrží rozvrh na začátku aktuálního pololetí a je vždy sestaven na celých pět měsíců. Mohou si tedy s dostatečným předstihem naplánovat směny v zaměstnání nebo zajistit hlídání dětí. Každý týden se rozvrh mírně liší v závislosti na vyučovaných předmětech daný den.

Příklad rozvrhu:

Co mě čeká na závěr studia?

Co mě čeká na závěr studia?

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Tato zkouška má část praktickou a profilovou (teoretickou). V praktické části si studenti volí jednu z výchov, ze které následně zkoušku skládají. Může se jednat o výchovu dramatickou, hudební, tělesnou nebo výtvarnou. V profilové části čekají maturanty dva předměty – pedagogika a psychologie. Jedná se tedy pouze o odborné předměty, zkoušek z českého jazyka nebo matematiky se nemusíte obávat.

Jak probíhá zkouškové období?

Jak probíhá zkouškové období?

Během studia vás žádné zkouškové období nečeká. Studium se řídí klasickým školním rokem, kdy studenti na závěr každého pololetí obdrží vysvědčení. K tomu, aby mohla být známka na vysvědčení zapsána, musí každý student během pololetí získat v každém předmětu dvě známky. O způsobu klasifikace jsou studenti vždy předem informováni – může se jednat o test, seminární práci, skupinový projekt, aktivitu v hodině apod.

Jakým předmětům se budu věnovat?

Jakým předmětům se budu věnovat?

Během studia vás nečeká český jazyk ani matematika. Budete se věnovat pouze praktickým předmětům doplněným přednáškami z různých oblastí pedagogiky a psychologie. Výuka je vedena tak, aby si z ní studentu odnesli co nejvíce praktických poznatků. V rámci hodin si na vlastní kůži vyzkoušíte kouzlení s barvami, přivoláte déšť písničkou, budete tiše našlapovat kolem spících zvířátek a mnoho dalšího.

Zvládnu tělesnou výchovu, i když mám zdravotní omezení?

Zvládnu tělesnou výchovu, i když mám zdravotní omezení?

Předmět tělesná výchova s metodikou je zaměřen na práci s dětmi, nikoliv na vaši vlastní fyzickou zdatnost. Během teorie v učebně i praxe v tělocvičně se budete věnovat nejen pohybovým aktivitám určeným pro děti, ale dozvíte se také to, které cviky jsou pro děti vhodné, jak jim při cvičení dopomoci nebo jaké zásady bezpečnosti je nutné dodržovat.

Kdo na oboru vyučuje?

Kdo na oboru vyučuje?

Všichni naši pedagogové jsou lidé z praxe – ti vám totiž nejlépe předají cenné zkušenosti, které po studiu dokážete využít při práci s dětmi. S kompletním pedagogickým sborem se můžete seznámit ZDE.

Praxe

Kolik praxe budu muset během studia splnit?

Kolik praxe budu muset během studia splnit?

Během dvou let studia je nutné splnit celkem 6 týdnů odborné pedagogické praxe rozdělené do jednotlivých pololetí dle zaměření. Studenti plní praxi v mateřské škole, školní družině, alternativní mateřské škole a mimoškolním zařízení. Praxi je možné plnit v zařízení dle vlastního výběru a v rámci stanoveného pololetí i v libovolném termínu.

Je možné si praxi zkrátit, pokud již ve školství pracuji?

Je možné si praxi zkrátit, pokud již ve školství pracuji?

Předchozí pedagogickou praxi je možné uznat v případě, že student na začátku studia působí již více než 3 roky na pozici učitel mateřské školy nebo vychovatel ve školní družině. Pokud je studentovi praxe uznána, odborná praxe se mu krátí.

Musím praxi plnit, když mi na ni zaměstnavatel neudělí volno?

Musím praxi plnit, když mi na ni zaměstnavatel neudělí volno?

Odborná praxe je povinnou součástí studia a podmínkou kvalifikace pro práci pedagoga. Před nástupem ke studiu je potřeba o této skutečnosti svého zaměstnavatele informovat a domluvit se na podmínkách.

Otázky na závěr

Na koho se mohu obrátit, pokud mi cokoliv není jasné?

Na koho se mohu obrátit, pokud mi cokoliv není jasné?

V případě dotazů se kdykoliv obraťte na vedoucí oboru Bc. Pavlu Fritzscheovou.

Proč se mám ke studiu na škole Mills přihlásit?

Proč se mám ke studiu na škole Mills přihlásit?

Pokud je práce s dětmi vaším snem, škola Mills vás na práci pedagoga nejen teoreticky připraví, ale také ještě více motivuje. Naši pedagogové jsou nejen inspirativní odborníci z praxe, ale také učitelé s lidským přístupem ke všem studentům. U nás se máte vždy na koho obrátit a na případné obavy či problémy nikdy nejste sami. Díky praxi získáte během studia široké spektrum cenných zkušeností, které vám pomohou se zorientovat v rozmanitém světě vzdělávání a lépe si uvědomit, která oblast je vám nejbližší. Každý s chutí ke studiu je ve škole Mills vítán, přidejte se k nám i vy.

Máte další otázky? Napište vedoucí oboru

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×