Školská rada

Školská rada při VOŠ a SZŠ MILLS, s. r. o., byla zřízena dne 14. 3. 2006 v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Na svém prvním zasedání schválila školská rada svůj jednací řád. Bylo stanoveno, že se bude konat nejméně dvakrát ročně, případně podle potřeby častěji.

Kontaktní adresa: skolskarada@mills.cz

Jednací řád Školské rady

PhDr. Martina Muknšnáblová

×