Šablony OP JAK I

Naše škola realizuje projekt: SŠ a VOŠ MILLS – Šablony OP JAK I

reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003765

Výzva č. 02_22_003 pro Šablony pro SŠ a VOŠ I

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na personální podporu, inovativní vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.
https://strednipolabi.cz/

×